is toegevoegd aan uw favorieten.

De neutrale lagere school en de Bijbelkennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der, hoe hoogmoediger we zijn, hoe slechter de berichten doorkomen, hoe zekerder hun inhoud aan verminking blootstaat. De stroom kan maar in één richting gaan: van de intuïtie, waarin God spreekt, naar de rede, die, helaas, autonoom wil zijn, en niet van de autonome rede naar de intuïtie.

Want wie kan de poorten van zijn eigen intuïtie ontsluiten en de dynamo's, die daar zijn aangebracht, in werking stellen? Niemand. Onze intuïtie valt - gelukkig - buiten ons bereik, anders zouden we die ook nog grondig verknoeien. Daartegenover staat: een mens kan zijn intuïtie laten afdorren, maar haar wortels doden kan hij niet. En het is bij uitstek het gevoel der Godsverbondenheid, de godsdienst dus, maar dan levend, die in de schijndode wortels weer het leven kan doen trillen en die de stroom over de kloof weer kan leiden door het „koude" verstand heen.

Dit is dan „genade" - omdat de mens zelf deze stroom niet leveren kan. Wij hebben Gods kracht nodig, maar wij zouden haar niet deelachtig worden als aan de intuïtieve zijde van de kloof niet de gestalte stond, in wie God menselijke vormen aannam. Hij zegt dus: Gij zijt tot niets bekwaam, maar draag uw streven op aan Mij en ik zal het in liefde verbinden met het streven van duizenden, die Mij zoeken en gij zult persoonlijk en allen zullen gezamenlijk rust krij-