is toegevoegd aan uw favorieten.

De eenige troost in leven en sterven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontroofd worden, al wilde men het mij ook ontrooven, — de Yader kan Zijn kind niet onterven ! Daarom laat ik al het zichtbare in den afgrond vallen, wanneer i k maar niet van den smallen weg naar beneden stort.

„Ja, maar er zijn grooteren dan ik gevallen en nedergestort, die heeft de Heere toch ook niet bewaard; ik wil u wel eenigen noemen!" — Wie dan? „Ja, die en die en die!" — Dat gaat mij niets aan, ik ben geen rechter. Noemt mij echter een' David, een' Petrus, een' Paulus, en ziet op hen! Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal het niet gelukken, spreekt de Heere. Ha, duivel, gij hebt den lieven broeder David diep laten vallen en den lieven broeder Petrus ook; gij hebt mij nog dieper laten vallen. Het heeft hun toch niets geschaad, het heeft hun tot voordeel gestrekt; zij hebben toen hunne zonde en hun verderf nog eens weer recht erkend, zich voor God in waarheid diep verootmoedigd en den Vredevorst gevonden op een' weg, waar zij het niet hebben gedacht. — 0, wanneer de duivel de kinderen Gods doet vallen, dan vallen zij zoo, dat hun armen en beenen, het hart en alle leden gebroken en geknakt zijn ; dan komen zij te liggen in de diepste diepte, en daar roepen zij dan om ontferming, om ontferming; want zij moeten komen, waarheen zij geroepen zijn. En de Naam Jesus Christus wordt door alle afgronden heen gehoord; en de armen van eeuwige liefde reiken dieper dan de diepste diepte. De val heeft tot zaligheid gediend.

„Wilde God", — zegt menigeen, — „dat ik zulk een geloof had!" Een groot geloof, gelijk de mensch voorgeeft te moeten hebben, is het niet. Een kind, dat het slechtst den Catechismus kon leeren, hoorde den vorigen Zondag nog de prediking over de eerste Vraag en het eerste Antwoord ; en dat kind, dat het slechtst kon leeren, is deze week met deze Vraag en dit Antwoord, waarachtig geloovig, de eeuwige heerlijkheid ingegaan. Dat was geloof.

God gaf in genade der Kerk deze Vraag en het Antwoord,