is toegevoegd aan uw favorieten.

Stem tot Neêrlands volk uit liefde tot de waarheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is mijn hartewensch; GOD së-henke u licht en klaarheid, En brenge u allen weör onder 't zuiv're Woord der waarheid, ö GOD! schenk dit, uw' grooten naam ter eer,

Opdat het heil van Land en Kerk daardoor vermeêr'.

Tot u ook is mijn' stem, geliefden'in den HEER, Die waarheid nog verkondigt door d' Evangelie-leer, In dezen donk'ren tijd; roept: eeuwig zijn GOD lof, Die Vólk en Dienaars zaam verwekt als uit het stof.

Maar ach! laat ons in ernst ook Zions kreuk betreuren, Terwijl men in deez' tijd niet anders hoert dan scheuren-, Verdeeldheid in de Kerk, in plaats van liefdèband:

'Ook! dat de eenheid kwam' in 't'lieve'Vaderland!

ö, JEZUS wil nog zélf uw Volk als schapen leiden, Als Herder met uw' staf, eo als -een' kudde weiden; (1 Vereenig ons te za&m, door éénen liefdeband; (2 Geleid ons naar uw' raad en door uw' regterhand; (3 •Opdat het liefdevuur der Christ'nen niet verdoove En dat deez' waarheid blijkt: »ééri Heer en 'één gcloove. >(4 O! dat hot éigen ik ons hierin niet mag hïnd'ren, Om 't welzijn van GODS Kerk, en Vólk of lieve kin'dreii': Als 't hoofddoel van ons werk van een' Drieëenig God, (5 Den Koning van zijn''Kerk, beschikker van ons lot, Te dragen in ons harti met. zuchten, bidden, «moeken; Te toonen met er 'daad,' inzonderheid met preêken.

Welaan! dan broeders, werkt met wijsheid en beleid, Tot eenheid van do Kerk en JEZUS heerlijkheid.

Komt laat ons daartoe biddend werken t' zamen,

En al wat'moog'lijk is, in 's Hoeren vrees beramen.

(1 Jez. XI: 11. (2 Ps. CXXX1ÏI ; 1. (3 Ps, CXY1II: 10. (1 Èfcz, IV: 5. (5 1 Joh. V; 7.