is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerrede naar Jes. LIX: 21

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERREDE

OVER

DE VERBONDS-BELOFTE GODS AAN DE KERK EN HAAR ZAAD GEDAAN,

UITGESPROKEN

bij gelegenheid van de Bevestiging van mijnen geliefden Zoon a. j. molenaar, in de bediening des Evangelies te Zoutelande, op den 15 Dcc. 1839.

VOORAFSPRAAK.

Gemeente van Zoutelande, en Gij allen, die mij heden hoort! In mijne dertigjarige Evangelie-bediening fta ik voor de eerfte maal aan deze heilige plaats, om het Woord Gods aan U te verkondigen. Ten allen tijde is het mij regt dierbaar het Evangelie van mijnen Heer en Zender te prediken; geene hooger eer, geen grooter genoegen , geen zaliger voorregt ken ik, dan in dat werk bezig te zijn. Maar zoo G 2 ooit,