is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerrede naar Jes. LIX: 21

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verboden wordt en er nog ware aanroepers van zijnen naam onder ons leven , zoo lang wijkt de heerlijkheid des Heeren en zijn Geest niet geheel van ons, maar vertoont zich nog in glans en majesteit in het midden van ons. Maar geldt dan de vraag niet ais hoogst noodzakelijk : hebt Gij ook dien Geest ontvangen ? Is Hij U reeds een Geest des geloofs, der genade en der vertroosting geworden? Volgt Gij ook zijne leiding op het pad van heiligmaking ? Gemeente van Zoutelande ! Als een Dienaar van christus jezus, onzen Heer, verpligt ik U, en als vader van den nieuwen Leeraar vermane en bidde ik U , zijt toch opmerkzaam op de belofte des H. Geestes, op zijne inwoning en werking, en op de heerlijke herfchepping , welke Hij ook te dezer plaats veroorzaken kan en wil; veel dus gebeden voor uwen Leeraar om dien Geest, veel dus gebeden voör de Gemeente en voor het opkomende gedacht; dat opent een blij en heerlijk verschiet, opdat men ook in uw midden, tot roem van Gods genade, moge zeggen: deze en die is in Sion geboren, en de Heer bevestigt en schraagt dezelve! Daarom bidt U mijn hart toe, dat des Heeren Geest op U nederdale, dat vele zondaren onder U mogen bekeerd worden, vele zwakken versterkt, en allen,