is toegevoegd aan uw favorieten.

Een kind is ons geboren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orde van den Kerstdienst.

Gelofte en Zegengroet.

Aanvangstekst: Jesaja 9:5.

Zingen: Gezang 98 : 1, 3 en 4. )

Gebed van Schuldbelijdenis.

Zingen: Gezang 88 : 2. Genadeverkondiging: Johannes 3 : 16. Zingen: Gezang 88 : 5. Het Kerstevangelie gelezen en gezongen:

Voorganger leest: Lucas 2 : 1 7.

Gemeente zingt: Gezang 95 : 1 en 2. Voorganger leest: Lucas 2 : 8—12.

Gemeente zingt: Gezang 86 : 1 en3. Voorganger leest: Lucas 2 : 13.

Gemeente zingt: Gezang 90. Voorganger leest: Lucas 2 : 15 20.

Gemeente zingt: Gezang 97 : 1 en4. Gebed.

Prediking. Tekst: Jesaja 9 : 5a.

een Kind is ons geboren.

Orgelspel.

Gebed.

Zingen (onder voorspel collecte): Gezang 92 : 2 en 6.

Lofverheffing: Eer zij den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest; zooals het was in den beginne, is het nu, en zal het eeuwig zijn. Amen.

Zegenbede.

Zingen: Amen! Amen! Amen!

*) Met Gezangen zijn bedoeld die uit den bundel „Gezangen, nevens de psalmen in gebruik bij de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband)", uitgave van de „Stichting tot verrijking van het Kerstlied" 1933.