is toegevoegd aan uw favorieten.

Een kind is ons geboren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n- De komst van het Koninkrijk" bedoelt te geven ge

i/K fS' -- - |-^| • '---' --— ^

tuigenissen van hen, die, thans nog gescheiden, in verschillende kerken en groepen arbeiden, maar zich daarbij willen sierkenj^h^be^ zijn, dat zij arbeiders zijn in het Koninkrijk Godset gekomen is en komt in de persoon van Jezus Christus als den Heiland der wereld.

WIJZE VAN UITGAVE

In deze serie verschijnt op den len en 15en van iedere maand een preek.

Men kan zich abonneeren op een jaargang, loopende van October tot October, tegen een abonnementsprijs van VIER GULDEN VIJFTIG CENTS. Dit abonnementsgeld wordt in twee halfjaarlijksche termijnen van ƒ 2.25 bij vooruitbetaling voldaan.

Afzonderlijke preeken zijn verkrijgbaar a 30 cents. Bij getallen belangrijke korting. Men vrage bij de uitgeefster aan.

Abonnementen of bestellingen op afzonderlijke preeken worden aangenomen in iederen boekhandel en bij de Uitgeefster N.V. Arnhemsche Boek-, Cour.- en Handelsdrukkerij, Koningstraat 21 te Arnhem. (Postgiro No. 89148).

Prachtbanden (voor het inbinden van ieder 24-tal preeken) zijn verkrijgbaar a 90 cents.

Iedere serie (van 24 nrs.) is direct na verschijning van de laatste preek ook gebonden verkrijgbaar a ƒ5.50.