is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat dunkt U van den Christus?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MATTHEUS XXII: 42'.

Wat dunkt U van den Christus?

Deze vraag ontleent eigenlijk haar gewicht aan de Joodsche beschouwing van den persoon van Jezus. Zooals zij hier uit den mond van Jezus wordt vermeld, beteekent zij, wat dunkt U van den Messias, die verwacht wordt ? welke zal zijne afkomst zijn P waarop dan geheel in overeenstemming met de verwachtingen der vromen onder het volk , het antwoord luidt: Davids zoon.

Deze opvatting van Jezus mist voor ons de waarde, welke daaraan door de Christenen uit de Joden werd toegekend.

Mijn voornemen is dan ook niet U thans opzettelijk met deze leerstellige beschouwing bezig te houden. Dat ik desniettemin deze vraag van Jezus tot grondslag voor mijne toespraak koos, is, dewijl zij vertegenwoordigt het onderzoek naar de belangstelling in den verwachten Heiland, en ik acht dat de vraag, welke de belangstelling in den gekomen Heiland is ? nog wel overwogen mag worden: zelfs te midden van hen, die zijnen naam reeds aangenomen hebben.

Ik ga U dan spreken over de belangstelling in Jezus en zijne zaak.

Hoort mij daarover niet met onverschilligheid aan!