is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat dunkt U van den Christus?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\'oor ons is Jezus' godsdienst, de godsdienst der vrijheid en des lichts, wij zeggen overtuigd te zijn dat waar deze heerscht, een zedelijke en geestelijke zegen voor den mensch is weggelegd. Elke miskenning van dien godsdienst, in den zin der kerk van Home, moet ons dubbel ter harte gaan en tot waakzaamheid aansporen. Wij kunnen ons niet vinden in eene protestantsche kerk, die haar beginsel prijs geeft aan den dwang van belijdenisgeschriften en formulieren. Wij wenschen het licht van Jezus hier en daar verre. Wij willen satnen aangaan den strijd voor dien godsdienst en elkander steunen in dien strijd. Maar hoe toont gij deze overtuiging? hoe toont gij haar in onzen naasten kring, als er hier een stembus voor U staat geopend, waarin het lot van onze gemeente voor jaren wordt beslist ? hoe toont gij haar als gij werdt geroepen mede de geestelijke verzorging der gemeente op u te nemen, of hoe toont gij haar in het bevorderen van hare stoffelijke belangen? hoe toont gij haar in het schragen van uwe leeraren, die den moed en de zelfverloochening hebben naar hunne overtuiging U voor te gaan in den strijd ? en hoe toont gij haar als men U aanspoorde ook voor de heidenwereld de toorts der vrijheid en des lichts te ontsteken?

Ach, hoe blijkt in dit alles van velen eene jammerlijke onverschilligheid!

Eindelijk : Jezus is voor ons niet de bovennatuurlijke Zoon van God, wij vereeren hem en hebben hem lief als den edelsten menschenzoon, ten volle waard de Verlosser, de Zaligmaker der menschen te worden genoemd, en weten dat hij dan eerst ons tot heil is, als zijn geest leven in ons geworden is en ons geheele leven bezielt. Maar hoe zijn wij hieraan ge-