is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze voor-oordeelen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zijn wereld, een richtig willen, omdat hij het evenzoo, zonder te vragen naar de voor hem aangename of onaangename gevolgen, het voegt naar de ethische of de, in de rede liggende normen, voor het handelen in het saamleven met zijn medemenschen.

Wat u nu, in uw akademisch milieu, bij sommige menschen, ook bij hen wier vóór-oordeelen niet de onzen zijn, zoo bekoort is dit richtig denken en willen. Maar M. H. dit zelfde richtige denken en willen hebt u, zoo in als buiten uw akademisch milien, toch ook wel waargenomen bij menschen wier materieele vóóroordeelen de christelijke, de gereformeerd-christelijke zijn.

En nu ziet u opeens, dat dit richtig denken en willen met die vóór-oordeelen als zoodanig, niets te . maken heeft; dat het rede-mensch zijn, om in onze taal te spreken, een vrucht is van gemeene Gratie en meteen ziet u nu, dat u, hoe ook bekoord door het richtig denken en willen van sommige menschen in uw akademisch milieu, wier vóór-oordeelen de nietgereformeerde, de niet-christelijke zijn, — daarin gèen grond, geen voldoende grond hebt aan onze vóór-oordeelen te twijfelen, of voor de hunnen die uit te ruilen.

Doch M. H., behalve tot dit negatieve, kan onze bezinning ook tot het positieve resultaat leiden, dat u een voldoenden grond hebt aan onze vóór-oordeelen vast te houden.

Het richtige is nog niet het ware en het goede. Hèt ware toch is, in dit verband, het overeenkomen van het, van willen en voelen niet te scheiden, denken met het zijn en hèt goede is, in dit verband, het overeenkomen van het, van denken en voelen niet te scheiden, willen met een einddoel waarvoor alle doeleinden de