is toegevoegd aan uw favorieten.

De Rein Leven-beweging in haar beginsel en arbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRUITKWEEKERIJ „ENOENflAAL" SOEST.

STERILISEERINRIGHTING VAN GROENTEN, VRUCHTEN, VRUCHTENSAPPEN EN JAMS IN GLAZEN. Prijscourant wordt op aanvraag gaarne toegezonden.

O. C. VAN DUIJSEN.

W. H. VAN DUIJSEN-GISOLF.

■ ■■■■

„Nieuw Vrouwenleven" van Augustus 1912 zegt: „Onverwachts kwam ik er aan. Vóór een net, van steen opgetrokken gebouw, dus in den tuin, waren een 30-tal vrouwen en meisjes druk bezig erwten te doppen. Allen zagen zij gezond en frisch uit, en, zooals zij daar zaten met hunne heldere schorten voor, — — — Op mijn vraag of deze erwten zelf gekweekt dan wel opgekocht waren, antwoordde de Heer van D. : „Alle groenten» die hier bereid worden, zijn uit onze eigen tuinen." Geen vervoer dus naar markt of veilingslokaal, waar de groenten soms uren lang blijven liggen, om dan weer overgeladen en naar een fabriek gebracht, of langs de huizen verkocht te worden. Gevolg: minder sapverlies en minder bederf. — — — Alles volgens het Weck-systeem.

IGeen blikken dus, die kunnen roesten of aanslaan, en waaraan men van buiten niet zien kan, of de inhoud nog goed is; maar schoone, heldere, stevige flesschen, waarop de minste onreinheid te zien is, en die altijd duidelijk soort, kwaliteit en kleur van de groenten of vruchten weergeven. — — — De vrouwen en meisjes, die met de behandeling van de groenten belast zijn, zijn zindelijk gekleed en wasschen zich de handen vóór zij aan het werk gaan. Bovendien hangen aan de wanden van de lokalen, waarin gewerkt wordt, kaarten, waarop duidelijk op zindelijkheid, als een eerste vereischte bij dit bedrijf gewezen wordt. — — — Met het inmaken van vruchten en het bereiden van geleien en zuivere vruchtensappen, gaat het evenzoo. Geen sacharine om goedkooper te kunnen leveren; geen essences, om den smaak te verhoogen; geen vreemde bijmengsels, om de vruchten een schoonere kleur te geven, dan ze werkelijk bezitten. — — — Ieder oogenblik van den dag is de inrichting te bezichtigen, en wie zulks wenscht, mag uit de duizenden flesschen er een uitkiezen, om den inhoud scheikundig te laten onder zoeken. Wel een bewijs, dat de nog jonge firma het licht niet schuwt."

Eenige uitspraken van Dames-afneemsters:

Mevr. L. te Arnhem: . . . De flesschen zien er keurig uit en ik bestel stellig a.s. zomer weer. De witte capucijners waren prachtig en de peulen lekker".

Mevr. B. den Haag. „Alles was zeer lekker."

Mevr. Q. te Mdk. „Tevens moet ik U mijn compliment maken over de boschbessen, ze zijn ui'.stekend, beter dan eenig ander merk."

Mevr. M. den Haag. „Over de kwaliteit der jams kan ik niet anders dan mijn tevredenheid betuigen."

IET NATIONAAL INFORMATIE-BUREAU

Weteringplantsoen 22, Telef. Z 1695, AMSTERDAM

verstrekt kosteloos inlichtingen omtrent de betrouwbaarheid van betrekkingen aan VROUWEN en MEISJES aangeboden in binnen- en buitenland.

ELECTR. DRUKKERIJ „FRIEDA", OUDEGRACHT T.Z. 174, UTRECHT