is toegevoegd aan uw favorieten.

Afscheidswoord aan de Gereformeerde Kerk te Zwolle

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laat ons dan elkander voor den Troon der genade niet vergeten !

Maar Gel., laat Uw gebed vermenigvuldigd worden voor degenen, die U dienen, vooral voor hen, die U dienen in het Woord en in de leer. Laat voor hen, en voor do Gemeente, en voor anderen, en voor U zeiven uw roepen zijn tot den Heere, de Springader des levenden waters I

Verwacht van Hem eenen getrouwen, voor deze Gemeente geschikten Herder in mijn plaats. Weest ten opzichte van de vervulling van de ledige plaats geestelijk, biddend werkzaam, in den Heiligen Geest. En ontvangt het Woord van de Dienaren, die blijven en van hem die straks komen moge, als Gods Woord !

Van hen allen, zonder dat ooit iets van eeue zonde, van een vleeschelijk verschijnsel onder u gekend worde, als te betreffen was in de Gemeente te Corinthe „Ik ben van Paulus, ik ben van Cefas, ik ben van Apollos, ik van Christus." Paulus, en Cefas en Apollos bouwen de Gemeente niet; maar Christus alleen. God is het, die den wasdom geeft.

Laat het, ook sommigen, voor wie mijn arbeid mogelijk tot rijkeren zegen was, niet te zeer verdrieten, dat ik heenga. Gij behoudt veel; mogelijk, dat de Heere U op Uw gebed zoo voorziet, dat de Gemeente, die door den Wijzen Bouwmeester gebouwd wordt, erbij wint. En.... 't is de eene, die zaait, de ander, die maait! De eene die plant, de ander die nat maakt. De Heere Jezus Christus is het Hoofd, uit wien het lichaam [de Gemeente] den wasdom bekomt.

En bovendien, de dienstknechten vallen weg door den dood [de Heere had ook mij kunnen wegnemen] of anderszins; gij hebt, wij allen hebben Hem noodig, die voor de Zijnen plaats bereidt in 't Vaderhuis. Hij alleen kan u door dood en graf heen binnenleiden !

Leeft, mijne Geliefden in liefde en vrede. Laat er in elk opzicht vooruitgang zijn. Een voortvaren tot de volmaaktheid. Dit roep ik ook gaarne mijn oud-cat8chisanten nog eens toe: „Wast op in de genade en de keanis6e van onzen Heere Jezus Christus!"