is toegevoegd aan uw favorieten.

Stanley Jones

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spreken. De eerste samenkomsten werden in Peiping (vroeger Peking) gehouden. Hier waren het vooral de leiders van de Christen Jonge Mannen Organisaties, die met hem vergaderden. Deze vereeniging heeft zeer moeilijke tijden beleefd, door het optreden van de anti-Christelijke beweging, die enkele jaren geleden zulk een dreigende houding aannam tegen de Zending en tegen allen Christelijken arbeid. De tegenstand is echter zeer verminderd en de belangstelling voor geestelijke vragen dermate toegenomen, als men kort geleden niet voor mogelijk zou hebben gehouden.

Stanley Jones reisde door naar Mukden, de hoofdstad van Mantchurije, waar toen hevig gevochten werd. Hij reed in een geblindeerde trein, en hield samenkomsten terwijl men in de verte de machinegeweren hoorde knetteren. Vele Zendelingen uit het geheele land kwamen naar Mukden om hem te ontmoeten. Welk eene bemoediging moet het geweest zijn voor hen, die op dit door oorlog, revolutie en rooversbenden geteisterde gebied, trouw op hun post blijven, om enkele dagen samen te zijn met dezen wereld-zendeling. Hij was diep onder den indruk van de onverschrokkenheid en den geloofsmoed van deze mannen en vrouwen, die soms van alles beroofd worden en hun leven niet zeker zijn, en toch met hun werk doorgaan.

Zijn vrienden waren dankbaar, toen hij ongedeerd in Peiping terugkwam. Daar hield hij verscheidene meetings voor nietChristenen en bezocht enkele hooggeplaatste personen. De laatste reeks van samenkomsten in China had in Kanton plaats, waar eenige jaren tevoren de anti-Christelijke beweging ontstond. Het comité, dat daar zijn komst voorbereidde, had besloten alleen diegenen een toegangskaart voor de Evangelisatiesamenkomst te geven, die hun naam en adres in een register hadden ingeschreven. Dan kon men ze later terugvinden. Voordat Stanley Jones aankwam, stonden er reeds 3500 namen op de lijsten. In de morgenuren vergaderde hij met de Christenleiders van alle Kerken en Zendingen, vijfhonderd personen