is toegevoegd aan uw favorieten.

Afscheidswoord

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFSCHEIDSLIED,

GEZONGEN ONMIDDELIJK NA HET UITSPREKEN VAN DEN ZEGEN BIJ IIET EINDE DEK GODSDIENSTOEFENING.

Gods stem was 't die U elders noodde,

Hem kloppe uw hart, Hem love uw lied. Hij die zich wijdt tot Hemelbode,

Hij bindt zich aan deze aarde niet.

Gij woudt steeds in gemeenschap blijven

Met d'Eersten, Grootsten Zendling Gods, Uw anker ligt dus, wat verdrijve,

Geworteld in der eeuwen rots.

Eens roept de Heer al zijn beminden

Bij 't licht van d'eeuwgen zonneschijn: Dan zullen wij elkaar hervinden En zonder einde zamen zijn. De sabbatsmorgen na de orkanen,

De palm na 't zwaard, de kroon na 't kruis, En na het pelgrimspad der tranen,

De blijde rust in 't Vaderhuis.

Naar Ten Katf,.