is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgetreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerken: hij zegde zijn lidmaatschap op en [egde zijn ambtsbediening neer. Jammer, ontzettend jammer, dat het hiertoe kwaml Maar voor den man zeiven moet ge respect hebben, vooral als ge hem vergelijkt met zooveel predikers in de Herv. Kerk, die het brood der kerk eten, terwijl ze met heur grondslag niet vereenigd zijn. Neen, dan eere aan ds. den Hengst! Van de geref. leer afgedwaald, voelt hij zich door eerlijkheid en oprechtheid in zijn' conscientie gedrongen om te zeggen: zóó mag ik niet langer het ambt in uw midden bedienen, en daarom, Geref. Kerken, vaartwel! —

Nu weet ge het dan, Heraut-lezer, hoe de hark aan den steel zit.

Misschien, dat het feit der uittreding van een prediker, die bijna 25 jaar de Geref. Kerken diende, U eenige onrust aanbracht, en de vraag bij U deed rijzen: zou er ook aan onze Kerken iets kunnen haperen? Maar gij hebt het dan nu begrepen: niet aan uwe kerken schort het, maar de haper zit bij den prediker, die haar verliet. De man is van de Geref. Waarheid afgedwaald, en daarom ging hij heen! Leg u maar rustig neer. Des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze!

Aan „De Heraut" zond ik een kort verweer; maar na weken wachtens, waarbij de Heraut doet alsof ze niets ontvangen heeft, kom ik tot de immers gewettigde conclusie, dat zij plaatsing aan mijn stukske niet verleent.

Ik moet eerlijk bekennen, dat mijn gedachte aangaande ridderlijke persmanieren dusver een andere was.

Toch wil ik mijn schrijven gelezen hebben, is het niet in de Heraut, dan daarbuiten.