is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgetreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekere Kerkbode werd afgedrukt. Men kon daarin lezen: „waar het heengaat als men het Woord Gods loslaat of boven dat Woord zich stelt, om eigen vermeende ingevingen het hoogste gezag te doen hebben, men kan het te Veenendaal zien".

Niet waar, M. de R.! dat is zoo ongeveer hetzelfde als „verzeild te zijn in mystieke wateren?" Bewijs voor dat beweersel wordt blijkbaar niet noodig geacht.

Of het ingaat tegen het 9e gebod (Zond. 43 Heid. Catech.) wat doet het er toe, zoo maar de indruk gevestigd wordt, dat het ginds in Veenendaal een bedorven mystieke boedel is, waarover een „gezond" gereformeerd mensch zich niet verder heeft te verontrusten! —

Is U nu werkelijk zoo bang voor mystiek? Waarom dan toch wel? Leert de Schrift niet, dat God de Heere Zijn' heilgeheimen voor de wijzen en verstandigen verbergt en ze den kinderkens openbaart? Zingt de dichter niet: in 't verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijne nieren ?

Maar U heeft zeker schrik voor bedorven mystiek?! Ik ook; evenzeer als voor een dor en zieldoodend rationalisme, zelfs al kleedt zich dit in „Calvinistische" vormen.

Bekommer U over mij niet al te zeer. De mystiek, die ik liefheb, is dezelfde als van de oudvaders Lodesteijn, Koelman, Goodwin, Brakel, Boston, Van der Groe en wie verder in dienzelfden geest geschreven hebben, mannen die in het leven der genade beproefd en geoefend waren, terwijl ik slechts een