is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgetreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taatspensioen, zonder ge waarborgden steun voor weduwe of weezen. Want het gerucht, dat van uit Veenendaal door heel het land is verspreid als zouden 30 personen zich tevoren verbonden hebben om door vaste bijdragen in mijn onderhoud te voorzien, het is, om het kind bij zijn naam te noemen, louter leugen. Ik heb het met den Heere mogen wagen — indien dit „wagen" mag worden genoemd — en ben niet beschaamd geworden.

, Wat een oud christen mij eens toevoegde: als Gods zaak onze zaak wordt, dan wordt onze zaak Gods zaak — heb ik waarheid bevonden. De Heere voerde het volk (meer dan twee derde der gemeente) zonder eenige afspraak mijnerzijds mij 's Zondags te gemoet, en gaf levendige indrukken zijner goedkeuring in ons samenzijn. En Hij heeft wonderlijk gezorgd tot op dezen dag. Hoewel mijn gemeente uit niet vele wijzen naar het vleesch, niet vele machtigen, niet vele edelen bestaat, en zij, behalve voor mijn traktement, te zorgen heeft voor huur der pastorie en huur der localen voor prediking en catechisaties, de Heere neigt de harten, en eiken Zondag is er genoeg om in al die behoeften en in die der armen te voorzien. Het heeft ons nog aan niets ontbroken; en wat mij persoonlijk betreft, mag ik zeggen met Jacob: „Heere, ik ben geringer dan al deze weldadigheid en trouw, die Gij aan uwen knecht gedaan heb!"

*

En hiermede neem ik afscheid van mijn lezers.

Had ik de inspraak van mijn strijdschuwe natuur gevolgd, ik had niet geschreven. Edoch, door sommigen aangezocht, door anderen aangevallen, heb ik gemeend openlijk rekenschap van mijn gevoelens en handeling