is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgetreden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals dit ervaren wordt iri de uitvoering des Verbonds.

O, dat allen die den Heere vreezen er toch acht op geven, om zichzelven en om hunne kinderen 1 De psalmdichter zingt:

God eischt van ons, dat we op Zijn waarheid letten; Dat wij altoos op hoogen prijs Zijn leer En 't heilig recht van Zijn getuignis zetten.

In die Waarheid en hare vrijmakende kracht heilige de Heere al zijn volk, de kleinen met de grooten, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der menschen, om listiglijk tot dwaling te brengen; maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, die het Hoofd is, n.1. Christus, wien toekomt met den Vader en den H. Geest, zoowel van de strijdende kerk op aarde als van de triumpheerende Kerk in den hemel, de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid!