is toegevoegd aan uw favorieten.

Herinnering en aandenken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nabij gebracht door de roeping van het Evangelie waardoor zij geheiligd zijn, maar zij beantwoorden alle de ontfermingen Gods met het : »Aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust."

Maar ook hoevelen , die halfgenezen hier op aarde voortwandelen , en bij wien het nooit komt tot een wezenlijk doorbreken. Wel zijn zij arm en schuldig, maar zij sterven den hongerdood nog niet en zeggen daarom ook nog niet: »Het is buiten hoop." In den engen kring van schuldgevoel en toevlucht nemen , dat is van honger en van bedelen, zwerven zij jaren achtereen om, zonder dat er bij hen plaats is voor het woord: »Ik zal mij U ondertrouwen in geloof." Zeker, daar moet geloof wezen om rijk in Christus te zijn , maar het geloof kan bij ons zijn heilige taak niet verrichten, tenzij we ons zeiven en alles rondom ons loslaten en overgeven. Als het geloof ons met Christus vereenigd heeft, dan hebben wij in Hem licht en gerech tigheid en heiligheid en volkomene verlossing. Dan wordt onze vrucht overvloedig uit Hem gevonden , want Zijn naam is Boaz, dat wil zeggen: In Hem is kracht. Dan zeggen en zingen wij:

Sterven , oordeel, kan ik vreezen ?

Nu ik Jezus eigen ben;

Kan ik voor Zijn toekomst beven ?

Nu 'k Hem als mijn Goël ken.

Is mijn Richter niet mijn Heiland?

Is Zijn offer niet het kleed Dat Hij zelf voor mij bereidde,

Toen Hij al mijn lijden leed?