is toegevoegd aan uw favorieten.

Herinnering en aandenken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is de koord Waar ons hart den Heer meê trekt, Blijdschap in den hemel wekt En zich redding ziet beschoren.

Aan * en *

Als het Woord van den Heere in ons hart heeft weerklonken ,

Ons het vonnis verzeêg'lend van oordeel en dood,

En dat hart in zijn leed en ellende verzonken

Ook de heilbron bemerkt die de Heere ons ontsloot. Als 't geloof dan de hand wordt, om Jezus te ontvangen,

En de liefde onze voet die Zijn voetsporen drukt, Als beloften den schat onzer werken vervangen

En het bloed van Gods Zoon aan de zonde ons ontrukt. O mijn Broeder! hoe lieflijk zijn dan ons de koorden

Die het harte verbinden aan andrer gemoed;

Mijne Zuster! hoe zoet worden dan ons die woorden:

»De gemeenschap der heil'gen, — der kinderen goed. Het is dan ons geen pijn, met elkander te weenen

En geen last om elkander te dragen voor God En mijn hart wil zich gaarne tot danken verleenen Waar de Heere uwen weg kroont met levensgenot.