is toegevoegd aan uw favorieten.

Herinnering en aandenken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebt gij dat ondervonden, beminden des Heeren !

Werd dat leven der liefde ook aan mijn oog vertoond? Laat het dan steeds ons werk zijn voor elkaar te begeeren De genade onzes Gods, die in 't Heiligdom woont.

OP HEMELVAARTSDAG.

KOOR.

O Lam! voor ons op aard geslacht, Die door Uw bloed ons vrede bracht,

En in Uw dood een eeuwig leven; Wil ons in Uwe heerlijkheid ,

Waar Ge uw gemeente plaats bereidt, Ook bij Uw toekomst woning geven. Maar woon dan hier reeds in ons hart Met Uw gena, in vreugde en smart.

Veertig dagen zijn verloopen

Sints de Heer het graf verliet, Zag de kudde die Hem liefhad,