is toegevoegd aan uw favorieten.

"Wat zoekt gij den levende bij de dooden?"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•WAT ZOEKT GIJ DEI LEVENDE BIJ DE DOODEJIf

PAASCHPREEK,

TEN VORIGEN JARE VOOR DE EVANGELIESCH-LUTHERSCHE GEMEENTE TE AMSTERDAM GEHOUDEN

DOOR

A. D. L O M A N,

Hoogleeraar aan het Evang. Luth. Seminarie.

VOORAFCECAAN DOOR EEN ANTWOORD AAN BEN WEL EEEW. ZEEK GEL. HEEK

LÜDW. O. LENTZ,

IToogduitsch Predikant bij dezelfde Gemeente,

AMSTERDAM, J. C. L O M A N JE. 1862.