is toegevoegd aan uw favorieten.

Door Gods genade

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1888 verlieten wij deze gemeente en verwisselden haar met Bierum, die voor ons altijd eveneens eene onvergetelijke blijft. Nog in deze dagen mochten wij het ondervinden, dat de banden niet verbroken zijn. Is het geen genade Gods om in liefde en vrede en met zegen vijf-en-twintig jaren werkzaam te mogen zijn in den wijngaard des Heeren? Is het geen genade 25 jaren lang daarnaast hniselijken vrede te hebben en in liefde samen te zijn?

Door de genade Gods ben ik, dat ik ben. Hij was niet verplicht mij iets te geven. Niets had ik mij waardig gemaakt, alles daarentegen verbeurd.

In 1895 alhier gekomen, mochten wij ruim 14 jaren bestendig het Evangelie verkondigen. Doordat Grijpskerk een zelfstandige kerk werd, is de omtrek der gemeente beduidend ingekrompen. Doch de ledige plaatsen in ons kerkgebouw zijn weder bezet als te voren, terwijl ook de gemeente van Grijpskerk bloeit.

Wij hebben de duidelijkste bewijzen van de liefde der gemeente ondervonden, zoowel in tijden van smart als van vreugde. In smart, toen de Heere onze eenigste dochter door den dood tot zich nam en in vreugde ook nu weer bij gelegenheid van ons pas gehouden jubileum onzer 25-jarige echtvereeniging.

Het is Gods genade, die twee groote weldaden aan mij geschonken heeft, nl. voorspoed en tegenspoed. Slechts twee Zondagen heb ik gedurende de bijna vijftien jaren, dat ik Uw predikant ben, wegens lichte ongesteldheid het Woord niet kunnen bedienen. Hoe zwak mijn keel sedert 1888 was, weten zij, die sinds dien tijd mijn hoorders waren. En dank zij Gods