is toegevoegd aan uw favorieten.

De christen, behouden in de hoop, afwachtende met volharding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschillig te zijn voor ons eeuwig heil, als wij onze behoeften eens voor altijd zwaarder laten wegen, dan onze onevangelische begeerten.

Maar waarom is het Evangelie ook niet naar den mensch ? Het zou dan hen tot vrienden hebben, die het nu onder zijne tegenstanders ziet; men zou het gemakkelijk aannemen! Het zou dan ook gemakkelijk gemist kunnen worden. Is het van zijne kracht beroofd, waar is dan zijne waarde? Houdt het morgen op, niet naar den mensch te zijn, ziet, het zout is smakeloos geworden. Niet naar den mensch, dd,arin bestaat zijne kracht. Niet in den vleeschelijken arm van eenige wereldsche magt, niet in den bijstand van den praal eener op zichzelve anders niet te verachten welsprekendheid, maar alleen in zijn getrouw getuigen van de werkelijkheid, in welke de mensch voorkomt als ellendig en in welke God werkt naar den rijkdom zijner genade, alleen in zijne waarheid ligt de kracht van het Evangelie. Dat die waarheid den zondaar onaangenaam in de ooren klinkt, kan voor het Evangelie geen reden zijn, om zijnen inhoud te veranderen. Wat zou er ook van het Evangelie worden na eene verandering van inhoud, die het aanstootelijke wegnam? Het zou dan voortaan van het verlossingswerk zwijgen. Indien wij ons toch niet bedriegen, is het juist hetgeen met de prediking van de verlossing door Jezus Christus in verband staat, dat aanstoot geeft. Neemt dit uit het Evangelie, maar dan had het geheele verlossingswerk achterwege kunnen blijven. Hieraan ergert men zich uit hoogmoed, totdat een ander gevoel de overhand verkrijgt , het gevoel van behoefte aan het heil, door de verlossing in Jezus Christus aangebragt. Men worde eens door de Evangelieprediking aan zichzelven ontdekt; men leere zich eens kennen in zijne ware gedaante voor God; men beginne eens intezien, dat de toekomst niet zoo helder is, als men eerst dacht in zijne jeugd. Men beginne eens te begrijpen, dat men in levensgevaar verkeert, dat