is toegevoegd aan uw favorieten.

Wordt niet verschrikt!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wanneer gij zult hooren van oorlogen en geruchten van oorlogen, zoo wordt niet verschrikt; want dit moet geschieden; maar nog is het einde niet. Want het eene volk zal tegen het andere, volk opstaan, en het eene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnooden wezen, en beroerten. Deze dingen zijn maar beginselen der smarten.

Markus 13 : 7 en 8.

Geliefde gemeente van onzen Heere Jezus Christus,

gedurende een paai Zondagen heb ik met U stil gestaan bij enkele episoden uit de geschiedenis van den diepen val in zonde, dien Gods Woord ons teekent uit het leven van Israels grooten koning David. Oorspronkelijk was het mijn voornemen daarmee ook aan dezen morgen voort te gaan. Maar bij het naderen van dezen rustdag heb ik dat voornemen laten varen. En dat zeker niet tot Uwe verwondering. Immers, er is sedert de laatste maal dat we te samen zijn geweest zóóveel gebeurd, dat van een rustig voortzetten dier beschouwing van de macht der ongerechtigheid in het menschelijk hart eigenlijk geen