is toegevoegd aan uw favorieten.

Een vijftal stellingen in betrekking tot de zondagsschool

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Indien van de Zondagsschool de hinderen van de lidmaten der Kerken door icoord en daad absoluut verwijderd worden, dan handelt men te uitsluitend naar het ideaal (den toestand der volkomenheid) en men vergeet en rekent niet met de werkelijkheid.

Het referaat, waarin Ds. L. deze stellingen toegelicht en verdedigd heeft, wordt hierbij afzonderlijk uitgegeven. Het stelt naar 't oordeel van Jachin's Hoofdbestuur de belangrijke vraag naar de rechte verhouding tusschen de Gereformeerde Kerk en de Zondagsscholen op zeer gelukkige wijze opnieuw aan de orde en vond blijkens de besprekingen, naar aanleiding van bovenstaande stellingen, op het referaat gevolgd, bij zeer vele leden der jongste Algemeene Vergadering hartelijke instemming.

Moge het aan den bloei der Zondagsscholen en van „Jachin" onder den zegen Gods bevorderlijk zijn.

Namens het Hoofdbestuur,

P. ORANJE,

le Secret.

Amsterdam, Nov. 1901.