is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagedachtenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toepast. Als Koning door dat Hij hen bij de hand zou vatten en naar het licht henen leiden, en door dat Hij ze in dat licht zoude verblijden.

Christus zou een licht in hen aansteken en door dat licht, zouden zij niet alleen heerlijk worden en veilig zijn, maar ook dierbaar en kostelijk, dan zou de Yader hen liefhebben als zijne kinderen; hen bewaren als het zwart van zijn oogappel.

Christus zou over hen blijven lichten, als een licht, dat nooit ondergaat. Hij zal zijn tot een eeuwig licht, en tot eene groote sierlijkheid. Hij is de Zonne der gerechtigheid, die nooit ondergaat, maar altoos schijnt. Steeds zullen de lichtstralen van Hem uitgaan en anderen verlichten. Christus is als de maan, die haar licht nooit zal intrekken.

De volgelingen van Christus zullen nimmer in het duistere zijn, want het licht gaat hun voor, het zal hen volgen; het licht is boven hen en onder hen, ja het is rondom hen en in hen.

Zij die zoo van rondom en van binnen verlicht worden, kunnen nooit dwalen, maar het pad is steeds voor hun voet verlicht. Hoe gerust gaan de kinderen Gods hun weg bewandelen: want dat licht drijft niet alleen alle duisternis voor zich weg, maar het is ook van een beschermenden aard. Wanneer zij zoo met het licht zijn omschenen, dan durven de vijanden uit de duisternis niet voor den dag komen.

Wanneer dan de laatste vijand hen aangrijpt met zijne koude hand en hen aanblikt met zijn afgrijsselijk gelaat, wij bedoelen den dood, en hij ons door de donkere vallei des doods zal voeren, dan zal ook daar in die doodsvallei het licht van Christus ons volgen.

En dat licht zal ons verwaardigen om vooruit te