is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagedachtenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tekst: PHILIPPENSEN III : 7 en 8.

Het blijkt uit het verband van onzen tekst, dat Paulus hoofdzakelijk ten doel heeft om de Philippensen te waarschuwen voor de valsche leeraars, die uit het Jodendom op eene sluwe wijze en met slechte bedoelingen in de Heidengemeente waren binnengedrongen.

De Philippensen waren verontrust geworden door deze valsche broeders. Daarom lag het voor de hand, dat Paulus zijne verontruste kinderen weder tot bedaardheid zoekt te brengen.

Hij meent dit niet beter te kunnen doen, dan de dwaasheid van hunne leer voor te stellen en tevens de bedoelingen van die valsche leeraars aan het licht te brengen.

Wanneer Paulus dit doet, dan krijgt hij van zelfs de gelegenheid, dat hij de valsche broeders door hunne eigen leer als dwazen kan voorstellen, dat zij misschien een walging aan zich zeiven kregen; maar ook om hen zoo dwaas voor te stellen, dat de Philippensen er een afschuw van kregen.

Eerst spreekt Paulus over de werkheiligheid en eigen gerechtigheid, die de hoofdinhoud van hunne leer uitmaakten. Vervolgens maakt hij melding van

3