is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagedachtenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was," dat ons aanstonds aan velerlei doet denken.

Echter mag men hier niet aan alle dingen denken. Paulus heeft vooral het oog op de beide voorafgaande verzen. De voorrechten, die hij daar voorstelt acht hij schade.

Daar toch is sprake van zijne besnijdenis ten achtsten dage; van zijne afstamming uit Israël; uit den stam van Benjamin; van een Hebreër uit de Hebreën ; van een Pharizeër naar de wet, van een vervolger der gemeente naar den ijver, van de onberispelijkheid naar de rechtvaardigheid, die uit de wet is.

Al deze dingen schenen voor Paulus voordeelig tot de zaligheid en bevorderlijk ten goede, zij verschaften hem een groot aanzien.

Paulus stelde ze tot gronden voor zijne rechtvaardigheid en voor de hope des eeuwigen levens. Als een echte Jood was hij een lid van de kerk Israëls, en daarom waren deze dingen onmisbaar voor hem, want deze gaven hem de verzekering dat hij een waarachtig lid der Synagoge was. Maar ofschoon de voordeelen van een Jood vele waren, zoo beschouwt Paulus ze nu niet voor gewin.

Vroeger toen hij in zijn onbekeerden toestand was, toen hij leefde als een gestrenge Pharizeër, zag hij de genoemde dingen voor gewin aan. Deze voordeelen waren echter geen wezenlijk gewin, maar schijn gewin, want alles wat onder de schaduwen waarachtig gewin was, dat is het nog. Het gewin voor Paulus lag niet in de dingen zelf, maar alleen in zijne beschouwing.

Wanneer Paulus hier wezenlijk gewin wilde verstaan hebben, dan zou hij op deze plaats iets leeren, wat hij op andere plaatsen weerspreekt.