is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagedachtenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het aangezicht dezer aarde zal vergaan door vuur, en alles zal gelouterd worden.

Het geld hier niet tot aan den dood der discipelen, of tot aan den ondergang van den joodsche staat, neen, Jezus geeft hier in enkele woorden de geheele geschiedenis der kerk aan, sedert des Heeren zichtbaar heengaan tot zijne zichtbare wederkomst aan het einde van deze tijdsbedeeling, op den grooten en gewichtigen dag, op den dag dien God zelf bepaald heeft, maar niemand weet, de geheele nieuwe bedeeling omvat Jezus in deze woorden, tot de voleinding der wereld.

Tot aan de voleinding der wereld, totdat alles zijne volle ontwikkeling zal bereikt hebben, als alles is rijp geworden, hetzij voor den hemel en de gelukzaligheid, hetzij voor de hel en eeuwige verdoemenis.

Tot de voleinding der wereld, wanneer er geen sprake meer is van het heden, geen sprake van goud of zilver, van vreugde en blijdschap, zoo als hier het geval is; geene sprake meer is van aarsche weelde en genot, wanneer voor den wereldling alle vreugde ophoudt, en een eeuwige nacht aanbreekt. Tot de voleinding der wereld, wanneer aan al het zondige en gebrekkige op aarde een einde zal gemaakt worden, waar de zondenlust zal ophouden, die zoolang reeds geheerscht heeft in het hart des menschen.

Tot aan de voleinding der wereld, wanneer de vorst der duisternis, de duivel, zal geworpen worden in den poel des vuurs, en hij geen macht meer heeft om de kudde des Heeren te kwellen. Tot dat oogenblik, wanneer alles zal omkeeren en veranderd worden; als alles zich naar den avond neigt, wat tot de aarde behoort, en dan in den eeuwigen nacht gestort wordt.