is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagedachtenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, en dit bevestigt Jezus met het slotwoord Amen, het zal waar en zeker zijn. Dit Amen is het goddelijke zegel op deze en al de voorafgaande woorden, een zegel dat nooit en door niemand kan verbroken worden.

Het is een bevestiging op zijne belofte, die Hij hier gegeven heeft, dat Hij steeds met zijne gemeente zal zijn, totdat de gedaante dezer aarde vergaan zal, totdat de duivel en zijn rijk wordt ten onder gebracht, en Jezus koningrijk volkomen bevestigd, en Hij heerschen zal met al de zijnen over zijne en hunne vijanden.

Als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn, waarin gerechtigheid woont, als het nieuwe Jeruzalem nedergedaald zal zijn, en de laatste vijand te niet gedaan, en God alle tranen van de oogen zal afwisschen, als de nacht is voorbijgegaan en de eeuwige dag aangebroken, waar de Heere zelf het licht zal zijn, dan zullen allen, die tot de gemeente van Jezus behooren als koningen heerschen in alle eeuwigheid. Houd moed dan gemeente des Heeren, want uw Heiland blijft bij u, Hij beschermt u, en Hij zal u steeds en eeuwig behoeden, totdat gij ingaat, aan het einde der wereld, in de volle heerlijkheid Gods.