is toegevoegd aan uw favorieten.

Bloesems op den stam der barmhartigheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!EZEIST" ZElsT -A.ÜSTIDE1K/

ten gerieve van hen, die in de noodzakelijkheid yerkeeren, hanne ongelukkige kinderen op 's Heerenloo te doen opnemen of die anderen hierbij de behulpzame hand wenschen te bieden.

Hoe men de stich- Het idiotengesticht 's Heerenloo, ting bereikt. bereikt men van het Station Ermelo-

Veldwijk, in een half uur gaans. Wie tegen deze wandeling mocht opzien, verzoeke den directeur, een rijtuig aan den trein te zenden.

Liefst neemt men Het liefst bepaalt men zich tot de alleen kinderen op. opvoeding en verpleging van kinderen, hoewel in enkele gevallen van dezen regel wordt afgeweken. De ervaring heeft het bestuur tot dusver geleerd, dat c.a. de helft der verpleegden voor geenerlei ontwikkeling vatbaar is. De overigen daarentegen zijn in meerdere of mindere mate wel vatbaar voor ontwikkeling.

Met het oog op het verschil in achterlijkheid der verpleegden, kan moeielijk een leeftijd bepaald worden waarop zij de school kunnen verlaten. Zij, die voor de school te groot worden of die blijk geven, het aldaar niet verder te kunnen brengen, worden in een of anderen arbeid, waarvoor zij aanleg bezitten,