is toegevoegd aan uw favorieten.

Bedroefd tot den dood toe

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voren door hem doorleefd werd, kon hij zijne ziel nog uitgieten voor den Vaderenden Vadernaam op de lippen nog nemen.

En wat was het, dat hij verlangde van zijn Vader ?

Wegneming van den drinkbeker, indien het mogelijk ware. Bevreemdt U zulk gebed op de lippen van den Heiland ? Daar is geen reden voor. Men zie toch niet voorbij, dat de Christus het wel geen roof geacht heeft om Gode evengelijk te zijn, maar toch ook waarachtig mensch was; wezenlijk mensch bij zijne omwandeling op deze aarde. Daarom was alles, wat echt menschelijk is, bij den Heiland ook aanwezig. Ge leest van hem, dat hem hongerde en dorstte en dat hij van aandoening weende staande bij Lazarus' graf. Ge leest van hem, dat hij toenam in grootte en in wijsheid en in genade bij God en de menschen. Ge leest van hem, dat hij bitterlijk bedroefd zijn troost en hulp bij zijne jongeren zocht. En zou nu aan dat echt-menschelijke geen geweld zijn aangedaan, indien Christus niet begeerd had om verschoond te worden van den drinkbeker, die hem nu nog aan de lippen zou worden gezet? Gewis: want voor het kruis en voor het graf is de mensch niet geschapen, maar voor het eeuwige leven.

Waar dan voorts dit nog bijkomt.

Van den Heiland was niet slechts een zeker lijden gevorderd, een zwaar lijden, maar om voor de zonde den losprijs te geven moest hij zelfs zich laten vervloeken. Aan het kruis moest hij opgehangen worden. Daar moest hij worden een drager van Gods vloek. Een schouwspel van Gods haat tegen de zonde moest hij zijn voor het aangezicht van menschen en van engelen. Hij was in de gestaltenis Gods en hij moest verschijnen in de gestalte van een bondsbreker. Eén was hij met den Vader en van den Vader moest hij verlaten worden. Kon er dan ooit iets uitgedacht worden, dat meer in strijd was met de waardigheid van zijn persoon. Liet het zich denken, dat hij anders dan tegen den hoogsten prijs, namelijk de handhaving van Gods wil, bereid was om zulken beker te ledigen ? En bevreemdt het u nog, dat er zijn gebed tegen uitgegaan is en dat hij smeekte om wegneming van dien beker, indien het mogelijk ware ?

Mijn Vader, indien het mogelijk is . . Zóó bad onze Heiland. Hier rijst een nieuwe vraag. Wist de Heiland niet,