is toegevoegd aan uw favorieten.

Het 1000-jarig rijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opstanding nog met hen gesproken van de dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan (Hand. 1:3).

Verder willen we ook niet vergeten dat het Nieuwe Testament spreekt van vele „verborgenheden", mysteriën, dingen die van tevoren onbekend waren, doch die op een door Hem bestemden tijd werden ontsloten. Onder deze mysteriën was ook de „verborgenheid" der opstanding, en de plotselinge verandering der levend overblijvenden (1 Kor. 15:51); de „verborgenheid" van het geestelijk herstel van Israël (Rom. 11 :25); de „verborgenheid" van het komende Koninkrijk (Openb. 10:7 te vergelijken met Openb. 11 : 15—17), zijnde dit alle gebeurtenissen die betrekking hebben op Zijne persoonlijke wederkomst.

Velen stellen zich de komst des Heeren zöö voor: alsof Hij in een ondeelbaar oogenblik komt, de wereld dan vergaat en het oordeel plaats heeft; dat dan tevens het Nieuwe Jeruzalem neerdaalt, de nieuwe aarde komt enz. Maar zegt de Schrift zulks ? Immers neen. Alles zal in Goddelijke opeenvolging geschieden. Luister maar eens, als Paulus over de opstanding schrijft:

„Maar een iegelijk in zijne orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijne toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht; want Hij moet als Koning heerschen, totdat Hij al de vijanden onder Zijne voeten zal gelegd hebben", (1 Kor. 15:23, 24, 25).

Tusschen „de eersteling Christus" en „die van Christus zijn in Zijne toekomst" liggen nu al minstens 19 eeuwen.

Nemen we nu eens het feit dat Christus is Profeet, Priester, Koning.

Als Profeet is Hij eenmaal verschenen en het einde daarvan was Zijns Zelfs-offerande (Hebr. 9:26).

Als Priester is Hij ingegaan in het Heiligdom om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons (Hebr. 9 :28), totdat Zijne vijanden zullen gezet