is toegevoegd aan uw favorieten.

Het 1000-jarig rijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ZOEKLICHT

CHRISTELIJK WEEKBLAD VOOR OUD EN JONG ONDER REDACTIE VAN JOHANNES DE HEER

Verschijnt wekelijks in 32 bladzijden met uitgebreide Correspondentie-rubriek, waarin verschillende vragen — door de lezers ingezonden — beantwoord worden.

Het belicht de Teekenen der Tijden door het Profetisch Woord.

In een Tijdspiegel worden de belangrijkste wereldgebeurtenissen besproken, terwijl het blad verder bevat : ZoeklichtKalender, Correspondentie van Tante Wilhelmina met zieken en gevangenen, enz., enz.

Het is onafhankelijk van eenige Kerk of Secte en wenscht de geloovigen van alle richtingen te dienen.

ABONNEMENTSPRIJS f 1.25 PER KWARTAAL Men abonneere zich bij den

ZOEKLICHT-BOEKHANDEL - ZEIST

BERKENLAAN 39 — GIRO No. 42014 OF VRAGE GRATIS PROEF-ABONNEMENT