is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods vrije genade verheerlijkt in het zalig afsterven van Anna Harmina Middel, dochter van H.H. Middel predikant te Wolphaartsdijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet mij helpen, die heeft het mij ook beloofd, en van Hem verwacht ik het.,,

Vier dagen voor haren dood, verzocht zij mij om geene vrienden bij haar toe te laten dan dezulken, die haar tevens tot hulp des lichaams waren, want dat zij door zwakte er toch niet mede kon spreken, en het gedurig bezoek haar in verstrooijing bragt, ja haar van den Heere aftrok, en dat toch niemand haar voor hare ziel kon helpen, noch die vromen noch vader, noch ook geen honderd leeraars, want dat zulks eene zaak was, die de Heere alleen kon doen, en het tusschen God en haar ziel moest afgedaan worden. Van toen af werd zij steeds meer biddende. Ik hoorde van haar nu weinig, de koortsen, het hoesten en de brakingen vernielden nu met spoed de weinig overgeblevene krachten.

Den dag voor haren dood geraakte ik in barensweeën, over haar zielstoestand worstelende tot God, en er daalde met kracht in mijne ziel: „de benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen,,, en de Heere leidde mij in dat, hoe hooggaande het nu ook was, de benauwdheid hier namaals niet zoude oprijzen, maar zij eeuwig in heerlijkheid zou zijn. Ik werd in mijne gedachten plotseling