is toegevoegd aan uw favorieten.

Het beproefde goud

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijks vervulde; doch na de reformatie der kerken heeft hij in hoofdzaak maar drie gemeenten gediend, namelijk Ottoland, Molenaarsgraaf en Tholen. De twee eerste diende hij 15 en de laatste 3 jaren, vanwaar de Heere hem van zijn post heeft afgeroepen, om in te gaan in de vreugde zijns Heeren, zijnde den 13de*-Juni 1899. Het kan, dunkt mij, niet anders of deze oefeningen zullen den vrienden en vriendinnen welkom zijn, en de lezing zal hen aangenaam wezen. De persoon is heengegaan; hij kan niet meer tot u spreken, maar zijne woorden zijn er nog, en de beelden, waardoor hij de zaken duidelijk zocht te maken, zult gij in deze oefeningen overvloedig vinden, zoodat het zal zijn alsof gij hem nog hoort spreken.

Aan de heerschende leerstellingen, zooals de veronderstelde wedergeboorte, de streng voorwerpelijke verbondsleer, het plaatsen van de wedergeboorte voor de krachtdadige roeping, schonk hij zijne goedkeuring niet, zoo min als aan vele schriftverklaringen, vandaar dat hij ook den tegenwoordigen naam van ziekelijk te zijn niet kon ontgaan.

Doch dit is niet zoo erg; den Heere zelve heeft men wel leelijker scheldnamen gegeven.

Zijne oefeningen zijn schriftuurlijk, bevindelijk. Het woord bevinding is wel niet algemeen meer in achting; men houdt daar niet van. Ten alle tijde is er echter een volk geweest, (en die zullen er wel blijven), die daar zeer op gesteld zijn. Des Heeren Woord zegt ons duidelijk in Rom. 5: 4, dat de lijdzaamheid bevinding §werkt. Men beleefd thans eene eeuw, waarin men er steeds op uit is, om wat nieuws in de wereld te brengen, en indien men met dat nieuwe niet mede gaat, wordt men voor dom en ziekelijk gehouden. Het is evenwel beter, de gunste des Heeren dan die des menschen te erlangen.