is toegevoegd aan uw favorieten.

De heilzame raad tot onderhoud van het leven, of De voedende Jozef, als de behouder des levens van een groot volk; naar aanleiding van Gen. XLI: 55b

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en in des menschen harte niet is opgeklommen! Die eeuwige heerlijkheid en zaligheid zult gij daar van Hem ontvangen, en dan zal Hij u al die verborgenheden uitleggen, die gij hier niet kondet verslaan of begrijpen; Hij zal u alles duidelijk openbaren. Dan zult gij u in al dat heil, hetwelk Hij voor u verworven heeft, eeuwig verblijden, en niemand zal uwe blijdschap van u wegnemen. O, mijne geliefde Broeders en Zusters in den Heere! aldaar zal geen honger meer gekend worden; ook zal er geen nacht zijn — maar daar zult gij met volkomen lust en liefde en met gewilligheid alles doen,' wat die hemelsche jozef u zegt!

Amen.