is toegevoegd aan uw favorieten.

Pinksteren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steren is het feest van de liefde Gods, die uitgestort wordt in menschenharten en nu gaan die met Gods liefde vervulde harten uit tot de wereld, om haar te winnen voor Jezus, die de Heere is.

Een Christendom zonder den Heiligen Geest, een kerk zonder Pinksteren, is een Christendom en een kerk zonder liefde, een zon, maar een geschilderde zon!

„De liefde is langmoedig. Zij is goedertieren. Zij is niet afgunstig. Zij handelt niet lichtvaardig. Zij is niet opgeblazen; Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen" (1 Corinthe 13 :4—7).

Dat is Pinksteren!

Want het is alleen waarheid in het geloof, dat Jezus de Heere is.

Pinksteren, dat wil niet zeggen: wij motpten liefhebben, maar: wij mogen liefhebben!

Liefde is de vrucht, die wij mogen dragen — onuitsprekelijk voorrecht van Gods kinderen — wanneer wij door den Heiligen Geest blijven in den verhoogden Heere.

Pinksteren overwint onze zelfzucht.

Wij mogen liefhebben.

Wij mogen in den grooten en moeilijken strijd van dit leven schouder aan schouder en hart aan hart staan. Indien één van de onzen valt, mogen wij zooeen terecht brengen in den geest der zachtmoedigheid. Tegenover elkander mogen wij goedertieren en barmhartig zijn, elkander vergevende, gelijk God in Christus ons vergeven heeft. Hieraan mag de wereld zien, dat wij Jezus' discipelen zijn, discipelen van den levenden Heere, dat wij elkander liefhebben.

Deze liefde des Geestes geeft oogen om te zien, ooren om te hooren, een hart om te verstaan, een bereidheid om te vergeven en niet te veroordeelen.

Wij mogen aan een arme wereld Jezus geven.

Wij mogen zielen tot den Heiland brengen.

Wij mogen heengaan in de geheele wereld en het Evangelie prediken aan alle menschen.

Wij mogen veel vrucht dragen.

Wij mogen met gejuich wederkomen, dragende onze schoven.

Wij mogen Jezus' schapen en lammeren weiden.