is toegevoegd aan uw favorieten.

Het spiritisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen bekeering noodig.

We behoeven ons dan ook niet te verbazen over de Spiritistische uitspraken t.o.v. de bekeering.

Bekeering in dit leven staat niet op het Spiritistisch programma. De zeven sferen, waardoor de geesten nog heengaan, geven daartoe gelegenheid genoeg. Voor plaatsvervangende verzoening is evenmin plaats. Het Spiritisme leert, dat elk zijn eigen fouten hiernamaals moet uitboeten.

Ds. Beversluis zegt:

„Uit hetgeen ongelukkige en gelukkige geesten vertellen, blijkt, dat God wel den zondigen mensch de gevolgen van zijn kwaad laat dragen, maar dat dit dienen moet om hem er van te verlossen en ten slotte tot de volmaking te voeren".

Uit dit alles blijkt hoe het Spiritisme is, een godsdienst naar den mensch, die de zelfverlossing leert, Christus als den eeuwigen zoon van God en eenigen verlosser verwerpt en de leugen van Satan tot waarheid verheft.