is toegevoegd aan uw favorieten.

Open brief aan de Generale Synode der Geref. Kerken te Arnhem inzake het promotierecht aan de Theol. School te Kampen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. S.

Bij vergaderingSbesluit van 23 April 1930 is aan onderstaande commissie uit de Delftsche Vereeniging tot Steun der Theol. School te Kampen, opgedragen een Open Brief te zenden aan de Generale Synode der Gëref. Kerken te Arnhem, inzake het Promotierecht aan de Theol. School.

Onze gewortelde liefde jegens 'de School deiKerken deed ons besluiten aldus te handelen.

DE COMMISSIE: •

A. J. de Boo

E. G. Arnold

C. M. v. d. Does

H. A. Herstel (Secretaris)

Men zende 15 cent aan postzegels en U ontvangt dezen Open Brief.

chr. boekhandel w. mathlener voldersgracht 26

'delft