is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze biduren voor de zending

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den storm beloopene visscherspink, die hare koers richtte naar het licht, dat uit Margarethas woning straalde, werd behouden. Ja, zoo welbekend werd van lieverlede de nachtlamp van de zeemansweduwe op Rona, dat het bestuur van de wereldbekende Verzekeringsmaatschappij voor schepen, Lloyd, aan Margaretha uit dankbaarheid eene groote nieuwe lamp met daarop geplaatsten reflector vereerde en haar jaarlijks eene som verzekerde, tot het onderhouden van haar licht.

Wij hebben, schrijft de redactie van het tijdschrift, aan hetwelk ik dit verhaal ontleende, deze gebeurtenis eenen christelijken vriend naverteld, die zelf Rona, en Margaretha dikwijls bezocht had. Op eenen avond, zeide hij, dat ik weder van een bezoek ten harent en bij haar lamplicht over zee huiswaarts keerde, dacht ik nogmaals over Margarethas roerende geschiedenis na en trok er menige ernstige les uit. Vind gij, lieve lezer, niet wellicht eene treffende overeenkomst tusschen hare ervaring en de uwe? Denk er eens over na. Zie eens om u henen. Gij zijt misschien een vader, eene moeder van vele kinderen. Houdt gij de lamp en het licht van Gods Woord steeds brandende in uw huis? Uw zoon, uwe dochter moeten de verraderlijke, gevaarlijke, met klippen bezaaide levenszee op. Straalt hem of haar, uit de vensters van de ouderlijke woning het reddende licht van het Evangelie tegen? Of verzuimdet gij de lamp in het venster te zetten en haar steeds met olie te verzorgen? En heeft eene ziel, wellicht door uwe schuld, schipbreuk geleden op de klip van het ongeloof?