is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe Jacob Funk een Christen werd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te beproeven, of er dan niemand was in de groote koopstad, die van mijn diensten zou willen gebruik maken. Ik bezat nu niets dan mijn Bijbeltje en de beide mij zoo dierbar boekjes, want al het overige had ik reeds moeten te gelde maken, om behoorlijk mijn logies te kunnen betalen.

Den geheel-én dag liep ik de groote stad rond, overal vragende, maar steeds weer hetzelfde ontmoedigende antwoord ontvangende.

Moe en afgemat zette ik mij eindelijk neder op de breede stoep van een groot gebouw. Ik wilde wat rust nemen en tevens overleggen, wat mij thans te doen stond.

Ik kon mij niet ontveinzen, dat mijn toestand zeer hachelijk was, maar ik mocht steeds op God vertrouwen, dat Hij, ondanks alles, uitkomst zou schenken. Ik zond een gebed ten hemel en nam daarbij onwillekeurig mijn pet af, terwijl ik de handen samen vouwde.

Op eens hoorde ik achter mij een schaterend gelach en verschrikt omziende, ontwaarde ik een dertigtal jongelui, allen met boeken onder den arm, die de hooge stoep afkwamen en hun spotlust aan mij schenen te willen bot vieren. Eenigszins verschrikt stond ik op en wilde mijn weg vervolgen, hoewel ik nauwelks wist waarheen, toen ik mij zacht op den schouder voelde tikken Ik zag om en stond tegenover een jongmensch, dien ik aanvankelijk beschouwde als behoorende tot het clubje, dat mij zoo onverwachts van de stoep had opgejaagd. Hij had namelijk, evenals zij, hoeken onder den arm en was ongeveer op dezelfde wijze gekleed, hoewel ik al dadelijk op-