is toegevoegd aan uw favorieten.

Kribbe, kruis en kroon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28,

gehoede u God!

De Heere zal uwen uitgang en uwen ingang bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. Ps. 121 : 8.

Matig langzaam. E. Gebhardt.

1. Wij roe-pen u bij 't scheiden toe Een groet, die droef-heid kwij - nen

2. Be-hoe-de_u God! de boo'-zewis sluw, De we - reld slecht en hart en

3. Be-hoe-de_u God! zwak is ons hart. rfet oog op God in vreugden i v

doe. O, hoor dit woord; in vreugden smart Ver-troos-te 't u, verkwikke_uw ruw, Wijl de ver-zoe-ker loert en zet Voor u - we ziel zijn zoe-kend smart! Zijn heil-ge geest — o, roep Hem aan — Die voe -re u langs ef - fen n. NNN , k!nw

i

hart: Be - hoe-de_.u God, be-hoe-de_u God!

net. Be-hoe-de_u God, be-hoe-de_u God!

baan! Be-hoe-de^,u God, be-hoe-de_u God!

, , h , h h } I , I J I I I I

E. Gebhardt.