is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte handleiding bij het onderwijs in de Kerkgeschiedenis tot aan de Hervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaf ook het geloof aan de opstanding en de hemelvaart van Christus en het geloof in een toekomstige zaligheid of verdoemenis aan de niet-Christenen rijkelijk stof tot spot en bestrijding.

Tegen deze aanvallen hebben de Christenen zich wel verdedigd, vooral tegen de schriftelijke. De schrijvers, die dit deden, worden apologeten genoemd en hun werken apologiën. De argumenten, die zij voor hun geloof in 't midden brengen, zijn voor ons niet altijd overtuigend, maar hebben in die dagen blijkbaar wel indruk gemaakt. Hun pogen om het Christelijk geloof ook op redelijken grond te doen steunen, is in ieder geval een verdienstelijk werk, zeker van niet minder belang dan de opoffering der martelaren. Namen van bekende apologeten zijn: Ireneüs, Origenes, Tertullianus en Minucius Felix.

VRAGEN.

1. Welke aanvallen zijn gevaarlijker, die met het zwaard of met het woord?

2. Wordt het Christendom ook nu nog wel met het woord aangevallen?

3. Was en is er in die aanvallen ook wel eens waarheid?

4. Het ontstaan yan de Katholieke kerk.

In den loop der tweede eeuw hebben de Christelijke gemeenten steeds meer onderlinge aanraking gezocht en zich vereenigd tot een groot geheel, tot een kerk. Dat streven naar eenheid werd waarschijnlijk ook mede veroorzaakt door den gemeenschappelij ken nood in de tijden der vervolging. Maar er waren nog andere oorzaken waardoor de gemeenten gedrongen werden een grootere eenheid te vormen.