is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte handleiding bij het onderwijs in de Kerkgeschiedenis tot aan de Hervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ginne over 't algemeen slechts zeer oppervlakkig en uiterlijk, was. De taak van de Katholieke kerk was nu dat uiterlijk Christendom tot innerlijk te maken. Dat was niet gemakkelijk, en zij, die daartoe in de eerste plaats geroepen waren, de dienaren der kerk, de bisschoppen en priesters, bleken niet altijd de geschikte menschen voor die taak te zijn. Vele menschen werden in die dagen door den invloed der vorsten tot geestelijken aangesteld, die dat ambt niet om het ambt, maar om het inkomen begeerden. De monniken en nonnen zijn in die dagen meer en beter werkzaam geweest voor de verbreiding van het Christendom dan de priesters.

Dat ondanks het feit, dat de kerk zelf een veruiterlijkt en verwaterd Christendom predikte en ondanks de ongeschiktheid van vele geestelijken toch iets van den waren Christelijken geest in het Germaansche volksleven doordrong, is wel een sterk bewijs van de kracht in het Evangelie gelegen. De geest van Christus heeft den Germaanschen geest bezield.

Zoo zien we onder de Germanen reeds spoedig echt-vrome Christelijke mannen en vrouwen als Bonifacius, Willebrord, Ansgar, Lioba, Mathilde en Edith (de moeder en de gemalin van keizer Otto I).

Merkwaardig is, dat onder het Saksische volk, dat door oorlogsgeweld tot onderwerping aan Karei den Groote en tot het aannemen van het Christendom gedwongen werd, reeds kort daarna een heldendicht: „Hêliand" (de Heiland) ontstaan is, een Germaansche bewerking van de Evangeliën. Ook dit is een bewijs hoe de Christusgestalte en de prediking in de Evangeliën indruk maakte op het Germaansche gemoed.

De kerk begon nu voor armen en zieken te zorgen,