is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte handleiding bij het onderwijs in de Kerkgeschiedenis tot aan de Hervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26. De Mystiek

De mensch kan nader tot God komen en God beter leeren kennen op drie wijzen: door gehoorzaamheid, door nadenken en door zich stil en zwijgend in God te verdiepen.

De eerste weg is die van de wil (dit was de weg der Heiligen); de tweede die van het verstand (de weg der Scholastieken); de derde die van het gemoed of gevoel. Deze laatste wijze om God te vinden, noemt men de Mystiek. De Heiligen zochten Gods wil te volbrengen, de Scholastieken trachtten Gods wegen te begrijpen, de Mystieken wilden God zelf grijpen en aanschouwen, met Hem vereenigd worden.

Mystiek is in eiken godsdienst en is ook een onontbeerlijk element in den waren godsdienst. Het ware gebed b.v. is een mystieke daad. Er is echter ook een ongezonde mystiek, die men liever mysticisme moest noemen en die soms heel dicht bij de mystificatie komt en waarbij de mensch zich geheel één voelt met God, zich verbeeldt aan God en Christus gelijk te zijn.

De beroemdste Christelijke mystieken leefden in de 13de en 14de eeuw. De voornaamsten onder hen zijn: Hugo en Richard a Sancto Victore en Rernhard van Clairveaux in Frankrijk; Meester Eckart en Tauler in Duitschland; Johannes Ruysbroeck en Thomas van Kempen (a Kempis) in Nederland. De laatste heeft een boek geschreven in 'tLatijn: „Over de navolging van Christus", dat nog steeds veel gelezen wordt en waarvan niet lang geleden ook in het Nederlandsch weer vertalingen verschenen zijn.

Ook aan deze menschen heeft de Christenheid veel te danken. Door hun vrome geschriften hebben zij