is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte handleiding bij het onderwijs in de verschillende richtingen in en buiten de Christelijke kerken vanaf de Hervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitspraken van Zwingli.

Het geloot is niets anders dan vertrouwen op God. Dit geloot' wordt ons door den Heiligen Geest en niets anders gegeven.

Er is slechts één ware godsdienst, die alleen en uitsluitend God aanhangt. Valsche godsdienst is daar, waar op iets anders dan God vertrouwd wordt

Uitspraken van Erasmus.

Overal woont Christus; onder ieder kleed wordt de vroomheid gediend, als maar de vrome gezindheid niet ontbreekt.

Het ware wezen van den Godsdienst is de zuivering van de begeerten en de beoefening van barmhartigheid.

De ergste schennis der christelijke vroomheid is: menschelijke wetten boven de goddelijke te stellen.

Men moei niet ophouden met pausen, priesters en monniken te herinneren aan de geboden die Christus, de eeuwige leidsman, gegeven heeft.

Uitspraken van Hans Denck (een Doopsgezinde).

Wie den waren godsdienst heeft, kan, als iemand die goudstukken genoeg bezit, de kleine muntstukken van leeringen en vormen ontberen.

Hooger dan de Heilige Schrift is Gods woord in ons.

Christus is in zooverre onze zaligheid, als de geest van zijn liefde in ons woont.