is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte handleiding bij het onderwijs in de verschillende richtingen in en buiten de Christelijke kerken vanaf de Hervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het middelpunt van hel christelijk leven is niet het heil der ziel, maar hel Koninkrijk Gods.

De hoofdzaak is niet, ol' iemand godsdienst heeft of niet, maar of hij een slechte of een goede, een lage of een hoogere godsdienst heeft.

Achter de bestaande maatschappelijke orde staat een tel anti-christelijke geest, die vernietigend op den godsdienst inwerkt.

Een Christen is een mensch, die zelf wedergeboren, in den geest van Christus arbeidt aan de wedergeboorte der menschheid.

Het socialistisch Christendom zal niet meer individualistisch zijn, maar wel individueel blijven.

Men pleegt te zeggen: Christendom en zaken doen hebben niets met elkaar te maken. Maar wat is dat voor een Christendom dat niets meer te zeggen heeft, als de levensbelangen spreken?

Christen zijn, dat is de strijd tegen de zonde voeren eenvoudig omdat God leeft, niet opdat gij zalig of beter of heilig moogt worden.

Religieus Socialisme is als wereldbeschouwing: gemeenschap belijden.

Als doel: gemeenschap verwerkelijken.

Als motief: bereidwilligheid 0111 de gemeenschap te dienen.

De eene mensch wil zalig worden, de andere wil zalig zijn. Is God er dan voor onze zaligheid? Is niet God liefhebben het eerste gebod, opdat" het duidelijk