is toegevoegd aan uw favorieten.

De Heilige Schrift en het mysterie van het lijden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan in den toon van lof en dank. Dat kan ze ook niet, en zal nimmer een eeuw kunnen. Dat kan alleen de genade Gods in Jezus Christus, het waarachtige geloof in Hem, Die door 't diepste lijden heen ging naar de eeuwige heerlijkheid. En zoo staat ook 't geloof voor dat mysterie, 't Erkent dat lijden en buigt er 't hoofd ootmoedig voor en stort er zijn tranen over. Maar één ding heeft 't geloof vóór boven den geest der eeuw: 't Geloof voelt de oorzaak van al dat lijden aan en maakt door al dat lijden heen den weg bekend naar de eeuwige heerlijkheid, als de traan in een lach, de zucht en de smartekreet in vol en machtig lofaccoord zullen worden omgezet. Daarom willen we handelen over: De Heilige Schrift en het mysterie des lijdens.

Drie gedachten willen wij inzonderheid ontwikkelen en wel:

I. De Heilige Schrift erkent dat mysterie.

II. De Heilige Schrift geeft de ware oorzaak van dat mysterie te kennen.

III. De Heilige Schrift wijst den weg aan, om vrede te hebben met dat mysterie.